Program de loialitateVĂ RUGĂM COMPLETAȚI LIZIBIL CU LITERE DE TIPAR!

DATELE CLIENTULUI

* DACĂ NU EȘTI PĂRINTE SAU TUTORE LEGAL AL COPIILOR NU COMPLETA DATELE LOR MAI JOS

COPII SUB 14 ANI:
REGULAMENT CARD DISCOUNT SMYK


 1. Regulamentul definește principiile de folosire a Cardului SMYK („Card”) emis de Smyk All For Kids S.R.L. ,identificată prin C.I.F. J40/11139/2009, C.U.I. RO 26234773 cu sediul social în BUCUREȘTI, Bd. Primăverii, Nr. 19-21, Sc. A, et 2, ap 22, capital social 506500 lei (societate numită în continuare Smyk).
 2. Cardul poate fi folosit în toate magazinele rețelei Smyk pe teritoriul României (exceptând magazinul online)
 3. Cardul se poate obține în oricare magazin din rețeaua Smyk pe teritoriul României (exceptând magazinul online) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 4.
 4. Cardul se eliberează persoanei fizice care:
  a. după cumpărare completează cuponul de înregistrare indicând următoarele date:
  - prenumele și numele
  - adresa e-mail
  - localitatea de domiciliu și codul poștal
  - numărul de telefon mobil
  b. este de acord cu colectarea și prelucrarea datelor de mai sus precum şi a datelor privind tranzacţiile realizate cu Cardul SMYK în scopuri legate de reclamã, marketing şi publicitate, statisticã şi desfaşurarea programului de fidelitate cu card de către Smyk şi transferul acestora catre entitaţile afiliate EM&F din Polonia în aceleaşi scopuri.
 5. Persoana fizică în calitate de părinte sau tutore legal al copilului / copiilor poate indica suplimentar următoarele date:
  - prenumele și sexul copilului / copiilor
  - data nașterii copilului / copiilor
  și să-și dea acordul pentru prelucrarea de către Smyk a acestor date.
 6. Cardul acordă posesorului dreptul la discount de 5% pentru întregul* sortiment disponibil în rețeaua Smyk.
  *Excepţie fac produsele din gama LEGO ,la care se va aplica un procent diferit de discount, conform schemei de la punctul 8. Se poate beneficia de acest discount începând cu prima cumpărătură efectuată după obținerea Cardului.
 7. Cardul acordã posesorului dreptul de creştere a discount-ului astfel: pentru urmãtorul prag de discount posesorul cardului trebuie sã achiziţioneze produse de valoarea stabilitã, timp de 12 luni, conform următoarei scheme:
  - pentru pragul de 7% discount posesorii trebuie să facă achiziții de 5000 lei
  - pentru pragul de 10% discount posesorii trebuie să facă achiziții de 8000 lei
  - pentru pragul de 15% discount posesorii trebuie să facă achiziții de 10000 lei
  În cazul în care suma stabilitã este acumulatã mai devreme de 12 luni, posesorul dobândeşte dreptul de a trece la următorul nivel de discount; în acel moment suma contorizatã se reseteazã la 0 lei şi acesta are la dispoziţie 12 luni pentru atingerea următorului prag. Vânzarea cardurilor cadou, produselor aflate în promoţii şi produselor reduse nu se contorizează pentru atingerea unui nou prag de discount.
 8. La achiziţionarea produselor din gama LEGO , posesorii cardurilor vor beneficia de discount conform următoarei scheme:
  - posesorul de card cu prag discount 5% sau 7% va beneficia de 3% discount
  - posesorul de card cu prag discount 10% va beneficia de 5% discount
  - posesorul de card cu prag discount 15% va beneficia de 7% discount
 9. Discount-ul nu se aplicã la achiziţia cardurilor cadou şi nu poate fi combinat cu alte acțiuni promoționale și cupoane de discount și nici cu vânzările de soldare, exceptând prevederile punctului 10 de mai jos. Discount-ul nu este valabil în cadrul magazinului online Smyk.com
 10. Smyk poate, de la sine putere și în orice perioadă aleasă, oferi posesorilor Cardurilor, selectați pe baza unor criterii stabilite de Smyk, participarea la acțiuni promoționale suplimentare („Promoții Suplimentare”). Posesorul Cardului va fi înștiințat pe cale electronică despre Promoțiile Suplimentare sau prin SMS. Înștiințarea va cuprinde informații privind principiile și condițiile Promoției Suplimentare.
 11. Pentru a beneficia de discount trebuie prezentat cardul la casă înainte de efectuarea plății pentru cumpărăturile făcute. Smyk își rezervă dreptul să onoreze și să accepte doar Cardurile nedeteriorate, respectiv Cardurile cu banda magnetică și codul de bare nedistruse. În caz de pierdere sau defectare a Cardului în așa măsură încât face imposibilă citirea benzii magnetice și a codului de bare, discountul nu va fi acordat. Există posibilitatea de a obține un Card nou în locul celui deteriorat, dacă Cardurile vor fi încă disponibile, iar persoana care solicită un Card nou:
  a) rambursează Cardul deteriorat
  b) prezintă datele personale complete și autentice care permit identificarea ei ca la punctul 4
 12. Cardul este valabil pe o perioadă nedeterminată, cu sublinierea că Smyk poate, la liberă alegere, să încheie perioada de valabilitate a cardului anunțând despre aceasta cu 30 de zile înainte. În situația în care se termină perioada de valabilitate a Cardurilor, Smyk va informa despre aceasta posesorii Cardurilor pe cale electronică sau telefonică sau printr-o comunicare adecvată în magazine.
 13. Numărul de Carduri este limitat; drept urmare, Cardurile vor fi acordate până la epuizarea stocurilor.
 14. Societatea Smyk nu va fi răspunzătoare de imposibilitatea de participare a posesorului Cardului la promoțiile suplimentare datorată unor cauze care sunt de partea posesorului Cardului, operatorilor de telefonie mobilă, a entităților care prestează servicii de acces și transmisie de date în rețeaua Internet şi altor terți, precum și în cazul prezentării de către posesorul Cardului a numărului de telefon sau a adresei e-mail eronate sau nelizibile.

© 2016 SMYK Sp. z o.o. Toate drepturile rezervate