REGULAMENT CARD DISCOUNT


I. Dispoziții generale privind funcționarea Cardului de Discount SMYK

1. Regulamentul definește principiile de folosire a Cardului SMYK („Card”) emis de SMYK All For Kids S.R.L., identificată prin C.I.F. J40/11139/2009, C.U.I. RO 26234773 cu sediul social în București, Bd. Primăverii nr. 19-21, sc. A, et. 2, ap. 22, capital social 11.306.500 lei (societate numită în continuare „SMYK” sau „Operatorul”).

2. Cardul poate fi folosit în toate magazinele rețelei SMYK pe teritoriul României (exceptând magazinul online) .

3. Cardul se poate obține în oricare magazin din rețeaua SMYK pe teritoriul României (exceptând magazinul online), dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 4.

4. Cardul se eliberează persoanei fizice care completează cuponul de înregistrare indicând cel puțin numele, prenumele, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail.

5. Persoana fizică poate indica, suplimentar, în cazul în care este de acord cu efectuarea de activități de marketing direct de către SMYK, următoarele date, pentru a fi folosite în acest scop:

– numărul de telefon,

– adresa poștală electronică (e-mailul),

– localitatea de domiciliu,

– prenumele și sexul copilului/copiilor (dacă există),

– data nașterii copilului/copiilor (dacă există).

și să-și dea acordul pentru prelucrarea de către SMYK a acestor date, precum şi a datelor privind tranzacțiile realizate cu Cardul în scop de marketing direct, respectiv în vederea contactării prin mesaje text (SMS) și/sau e-mailuri generale și/sau personalizate suplimentare despre produsele SMYK, potrivit opțiunii sale, exprimate în Formularul de înscriere.

6. Cardul acordă posesorului dreptul la discount de 5% pentru întregul sortiment disponibil în rețeaua SMYK, excepție fac produsele din gama LEGO, la care se va aplica un  procent de discount de 3%.

Se poate beneficia de acest discount începând cu prima cumpărătură efectuată după obținerea Cardului.

7.  Discount-ul nu se aplică la achiziţia cardurilor cadou şi nu poate fi combinat cu alte acțiuni promoționale și cupoane de discount și nici cu vânzările de soldare, exceptând prevederile punctului 8 de mai jos. Discountul nu este valabil în cadrul magazinului online Smyk.com.

8. SMYK poate, de la sine putere și în orice perioadă aleasă, oferi posesorilor Cardurilor, selectați pe baza unor criterii stabilite de SMYK, participarea la acțiuni promoționale suplimentare, potrivit preferinţelor acestora (e.g., în materie de istoric tranzacțional, produse SMYK achiziționate anterior) sau al profilării efectuate în legatură cu posesorii Cardurilor pe baza datelor colectate (e.g. vârstă, sex) („Promoții Suplimentare”). Posesorul Cardului va fi înștiințat pe cale electronică despre Promoțiile Suplimentare sau prin SMS numai în situația în care aceștia și-au dat consimțământul, în mod expres, să fie contactați pentru aceste scopuri și prin aceste mijloace de comunicare. Înștiințarea va cuprinde informații privind principiile și condițiile Promoției Suplimentare, precum și dreptul de a-și retrage consimțământul și, implicit, de a nu mai primi alte comunicări în scop de marketing.

9. Pentru a beneficia de discount trebuie prezentat cardul la casă înainte de efectuarea plății pentru cumpărăturile făcute. SMYK își rezervă dreptul să onoreze și să accepte doar Cardurile nedeteriorate, respectiv Cardurile cu banda magnetică și codul de bare nedistruse. În caz de pierdere sau defectare a Cardului în așa măsură încât face imposibilă citirea benzii magnetice și a codului de bare, discountul nu va fi acordat. Există posibilitatea de a obține un Card nou în locul celui deteriorat, dacă Cardurile vor fi încă disponibile, iar persoana care solicită un Card nou:

a) rambursează Cardul deteriorat

b) prezintă datele personale complete și autentice care permit identificarea ei ca la punctul 4.

10. Cardul este valabil pe durata existenței calității de membru în Program, care încetează la exercitarea dreptului de opoziție ori după o durată de până la 14 ani din momentul emiterii cardului, având în vedere categoria de bunuri comercializate de SMYK, respectiv, îmbrăcăminte, jucării și articole puericultură pentru copii intre 0-14 ani.

11. Numărul de Carduri este limitat; drept urmare, Cardurile vor fi acordate până la epuizarea stocurilor.

12. Societatea Smyk nu va fi răspunzătoare de imposibilitatea de participare a posesorului Cardului la promoțiile suplimentare datorată unor cauze care sunt de partea posesorului Cardului, operatorilor de telefonie mobilă, a entităților care prestează servicii de acces și transmisie de date în rețeaua Internet şi altor terți, precum și în cazul prezentării de către posesorul Cardului a numărului de telefon sau a adresei de e-mail eronate sau nelizibile.

 

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal

SMYK, în calitate de operator, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 2016/679, va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

a) Datele marcate ca fiind necesare emiterii Cardului în formularul de înscriere, precum și datele privind tranzacțiile realizate cu Cardul SMYK, în scopuri legate de emiterea cardului și desfășurarea programului de discount cu card. Prin semnarea Formularului de înscriere, încheiați un contract cu Operatorul, în baza căruia participați la programul „Card Discount SMYK”, datele furnizate, precum numele și prenumele, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail, împreună cu datele privind tranzacțiile realizate cu Cardul SMYK urmând să fie prelucrate în scopul emiterii și operării Cardului de Discount SMYK, în temeiul executării contractului. Datele cu caracter personal, precum numărul de telefon și/sau adresa de e-mail vor fi utilizate doar pentru contactarea dumneavoastră în situații specifice, precum informarea cu privire la modificarea prezentului regulament, actualizarea datelor ori alte situații care nu presupun furnizarea de oferte ori alte tipuri de publicitate. Astfel, furnizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal menționate reprezintă o obligație necesară pentru încheierea contractului, iar consecința refuzului furnizării acestor date determină imposibilitatea emiterii Cardului.

b) Datele marcate ca fiind necesare pentru a intra în programul de marketing, împreună cu datele privind tranzacțiile realizate cu Cardul SMYK, în scopuri legate de marketing direct, în baza acordului dumneavoastră și potrivit opțiunii dumneavoastră, astfel cum a fost exprimată prin Formularul de înscriere. Lipsa acordului dumneavoastră de a furniza aceste date pentru a fi prelucrate de către SMYK în scop de marketing ori retragerea acestuia nu va permite SMYK să (mai) transmită astfel de mesaje promoționale.

Datele cu caracter personal vor fi transferate către alte entități afiliate aparținând grupului din care face parte societatea SMYK, din Polonia, în scopuri legate de reclamă, marketing și publicitate, statistică și desfășurarea programului de discount cu card, precum și către partenerii contractuali ce colaborează cu SMYK în vederea efectuării activităților de arhivare, stocare sau a oricăror alte forme de prelucrare a datelor cu caracter personal în numele SMYK, emiterea Cardului sau transmiterea de mesaje comerciale în scop de marketing direct.

SMYK este înregistrat ca operator în Registrul Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal cu nr. 34315.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, după cum urmează:

– Pentru cardurile de discount, pe perioada de valabilitate a Cardului Discount SMYK.

– Pentru transmiterea de mesaje comerciale, pe durata considerării ca valabile a datelor ori a existenței calității de membru în program, care încetează la exercitarea dreptului de opoziție, într-un termen de 3 (trei) ani de la ultima utilizare a cardului ori după o durată de până la 14 ani din momentul emiterii cardului, având în vedere categoria de bunuri comercializate de SMYK, respectiv, îmbrăcăminte, jucării și articole puericultură pentru copiii între 0-14 ani.

Persoana vizată are (i) dreptul de acces, (ii) dreptul de rectificare, (iii) dreptul de ștergere a datelor,

(iv) dreptul de restricționare a prelucrării, (v) dreptul de portabilitate a datelor, (vi) dreptul de opoziție, (vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, (viii) dreptul de a-și retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor, caz în care datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în scop de marketing, aceste drepturi putând fi exercitate la adresa de e-mail card@smyk.com, printr-o cerere trimisă la adresa Bdul Primăverii nr. 19-21, Et. 2, Ap. 22, Sector 1, București sau la numărul de telefon 0314260914 și (ix) dreptul de a depune plângere în fața unei instanțe și/sau în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

© 2016 SMYK Sp. z o.o. Toate drepturile rezervate